Klapky

Výroba a predaj klapiek

Klapky sú také zariadenia, ktoré sa inštalujú do toku osiva v silách, sušiacich zariadení, čističiek semien  preto, aby sa plodiny  mohli prepravovať rôznymi trasami. Väčšinou sa inštalujú k výstupnému miestu zariadenia (reťazový dopravník, lopatkový aplikátor a pod.).

Vyrábame dvoj-, troj-, až viaccestné klapky. Priemer dvoj- a trojcestných klapiek je hranatý, viaccestných  klapiek je kruhový. Podľa potrebymôžu byť klapky ručné, motorické či pneumatické.

Ručné:

  • dvojklapka 45-0
  • dvojklapka simetrická 45-45
  • trojklapka 45-0-45

Motorické:

  • dvojklapka 45-0
  • dvojklapka simetrická 45-45
  • trojklapka 45-0-45

Dvoj- a trojklapky sa integrujú do technologickej linky pomocou prechodného modulu.

Klapky sú vybavené  24 V indukčnými snímačmi na priamy prúd. (Omron E2A-M18KS08-WP-B3-2M)

Prevodovka: Bonfiglioli VF49

Prevádzkové napätie: 380 V

Ponuka ručných klapiek

Ponuka motorických klapiek

Scroll to Top