Korčekové elevátory

Výroba a predaj korčekových elevátorov

V obilnom priemysle je najbežnejším prostriedkom vertikálnej dopravy korčekové výťahy. Tieto elevátory boli vyvinuté pre zvislú prepravu obilnín, olejnín a ich derivátov. Výťahy sa vyrábajú v niekoľkých verziách s kapacitou 15 – 250 t/h a pozinkovanou ochranou povrchu.

Pre každé predané zariadenie sú podrobné podmienky používania a technické údaje uvedené v technickej špecifikácii podľa zmluvy so zákazníkom.

Technické parametre korčekových elevátorov:

Technické parametre

Typ

Výkonnosť (t / h)

Prepravná výška L (m)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

D (mm)

š (mm)

e (mm)

f (mm)

X (mm)

Y (mm)

HS-25

24

3 - 43

925

620

150

291

129

612

715

145

145

HS-40 Farmer

30, 40

3 - 43

960

680

190

296

170

646

715

162

190

HS-80

40, 60, 80

3 - 43

1470

1000

270

465

247

988

1200

261

267

HS-150

100, 120, 150

3 - 43

1470

1000

425

465

398

988

1200

261

418

HS-250

180, 200, 250, 300

3 - 43

2185

1470

558

625

525

1483

625

410

550

Dĺžka elevátorových nôh (Z): 2400, 1400, 1100 (mm)
Výkonnosť elevátorov je udaná pri hmotnosti obilia 0,8 t/m3

Scroll to Top