Moričky

Výroba a montáž moričiek

Technické parametre moričky:

Typ: HVC-1
Výkon: 5 t/h
Príkon: 2,5 kW
Hmotnosť: 280 kg

Osivá môžu byť poškodené mnohými škodcami a chorobami. Treba sa starať o ich ochranu pred škodcami, zabrániť šíreniu chorôb a oddeliť ich od ostatných obyvateľom pôdy. Moridlová zálievka sa nanáša na povrch semien v tekutej forme.  Moridlá sú továrensky vytvorené hotové suspenzie vyžadujúce zriedenie, je však dôležité dodržiavať výrobcom stanovené dávkovanie. Hlavným aspektom pri vývoji a prevádzkovaní moričiek je minimálne zaťaženie životného prostredia.

Nami vyrobené moričky zaručujú nasledujúce požiadavky:

  • presnosť dávkovania moridla a osiva
  • spoľahlivé a ľahko použiteľné
  • po kalibrácii sa nastavené hodnoty nezmenia, takže kvalita je konštantná
  • kvalita je nezmenená po každom reštarte, lebo činnosť dávkovača moridla je riadená gravitačným tokom semien, nedochádza k voľnobehu
  • zaručená je rovnomerná aplikácia tekutiny na povrch semien
  • zaručená je ochrana proti pretečeniu, zábrana úniku moridla do životného prostredia
  • miešacie a dávkovacie nádrže majú jednoduchú čistiteľnosť, doplňovanie a vyprázdňovanie

Moričky z našej ponuky

Scroll to Top