Obilné silá

Projektovanie a montáž obilných síl

Obilné silá slúžia na dlhodobé uskladňovanie plodín, pri ktorom dochádzak minimálnemu množstvu kvalitatívnej a kvantitatívnej straty. Silá sú ideálne na uskladnenie zŕn, semien a granúl. Uložené zrno ako živý organizmus dýcha, a preto aby udržal svoju kvalitu, vyžaduje starostlivé zaobchádzanie.  Osivo vyžaduje špeciálne budovy a technologické vybavenie. Najdôležitejšie požiadavky na uskladnenie sú:

  • čistota zrna
  • vlhkosť (nie viac ako 14-14,5%)
  • ľahká pohyblivosť a ventilácia
  • možnosť mechanizácie skladovania za účelom znižovania nákladov
Scroll to Top