Teplomerné systémy

Plánovanie, výroba a montáž teplomerných systémov

Je to systém na kontrolu a monitorovanie teploty plodín  uskladnených v sile.

Kontrola teploty skladovaných plodín je jednou z najdôležitejších úloh, pretože takmer všetky škody na skladovaných plodinách sú spôsobené zvýšením teploty. Na meranie teploty sú používané rôzner riešenia, či už ručné teplomery alebo zabudované diaľkové systémy .Pri modernejších technológiách je okrem monitorovania teploty riešené aj jej  zaznamenávanie. Pre vertikálne silá  sú typické zabudované merače teplôt. V závislosti od priemeru a výšky sila, môže byť najedenalebo viac káblov umiestnených 5 až 8 teplomerov.

Teplomerný systém z našej ponuky

Scroll to Top