Vetracie systémy

Výroba a predaj vetracích systémov

Pre dlhodobé bezpečné skladovanie plodín je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenie primeraného vetrania. Na tento účel slúžia rôzne vetracie systémy. Z perforovaného plechu je v celom alebo čiastočnom priereze betónovej základne kovových síl s plochou podlahou skonštruovaná podlaha.  Vzduch preniká cez vetracie mriežky alebo cez perforovanú podlahu čím sa prevetrá celý stĺpec plodiny. Jeho výhodou oproti tradičnej vzduchotechnike je vetranie semien po celej ploche sila.

Vetracie systémy z našej ponuky

Scroll to Top